Slogan Buraya Gelecek Açıklama kısmı buraya gelecek. Açıklama kısmı buraya gelecek. Açıklama kısmı buraya gelecek. Açıklama kısmı buraya gelecek.
HAKKIMIZDA
Slogan Buraya Gelecek Açıklama kısmı buraya gelecek. Açıklama kısmı buraya gelecek. Açıklama kısmı buraya gelecek. Açıklama kısmı buraya gelecek.
HAKKIMIZDA

"Zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkâr olunamaz" kuralı adli politikamızın temelidir.

- M.Kemal Atatürk

Hakkımızda

Temsil ettiğimiz müvekkillere, yüksek kalitede hukuk hizmeti sunabilmek amacıyla tüm gelişmeleri uzman ekibimizle yakından takip etmekteyiz.

Faaliyet Alanlarımız

Ticaret Hukuku

Mutlak ve Nispi Ticari Davalar Bankacılık ve Finans Şirket Birleşme / Devralma / Tür…
Detaylı Bilgi

Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçilik Alacakları Tahsili İşe İade Davaları İşveren Vekilliği Kıdem ve İhbar Tazminatları İş Mahkemelerinde…
Detaylı Bilgi

Sigorta Tahkim Uyuşmazlıkları

Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Araç Hasar Değer
Detaylı Bilgi

Sağlık Hukuku

Sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, Hasta ve hekim hakları, Özel sağlık kuruluşları yönetimi…
Detaylı Bilgi

Miras Hukuku

Veraset İlamı Alınması Vasiyetname Düzenlenmesi Vasiyetnamenin İptali Tenkis Davası Hukuki Takibatı Muris Muvazaası Nedeniyle…
Detaylı Bilgi

İş Hukuku

Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması. İş akdinin sona erme safhasında fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuat…
Detaylı Bilgi

İmar Hukuku

İmar Planları, İmar Uygulamaları, Yapı Ruhsatı ve Fenni Sorumluluk (Mühürleme-yıkım ve para cezaları), Kamulaştırma,…
Detaylı Bilgi

İdare Hukuku

Hukuka Aykırı İdari Tasarrufların İptali ve Yürütmenin Durdurulması İdarenin Sorumluluğu Nedeniyle Tam Yargı Davalarının…
Detaylı Bilgi

Tüm kişisel ve ticari sorunlarınızı çözmek için hizmetinizdeyiz!

0%
Deneyim
0%
Güven
0%
Adalet

MAKALELER

TÜMÜ

Bize tüm hukuki konularınızda ulaşabilirsiniz

    Menü